Policy

policy

MAKT-policy

MAKT står för: Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet, och Trafiksäkerhet.

policy för jämställdhet särbehandling och social arbetsmiljö

Alkohol- & Drogpolicy

Etisk Policy

MAKT-policy

MAKT står för: Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet, och Trafiksäkerhet.

policy för jämställdhet, särbehandling och social arbetsmiljö

Läs om våra certifieringar och villkor