Om oss 2

om oss

ett företag i rörelse, med blicken mot framtiden

Sanfridssons Åkeri AB är ett starkt växande familjeföretag, med runt 70 anställda och över 40 bilar. Vi har som mål att följa våra kunder i deras utveckling. Därför har vi breddat vår vagnparksflotta med kranbilar och bilar med påhängstruck. För att möta befintliga och nya kunders behov av att lagra sitt gods finns idag även ett lagerhotell på tomten.
Vi följer kontinuerligt utvecklingen för att få en så fossilfri vagnpark som möjligt, inom ramen för vad som fungerar transport- och logistikmässigt, samt ekonomiskt. Miljö och kvalitet är viktigt för oss, och det följs upp i vårt ledningssystem.

Vår historia

Rörelsen startade 1961 med en lastbil som grundaren Alf Sanfridsson själv körde. Åt Gäsene mejeri hämta han mjölk ute på gårdarna som sedan användes till osttillverkningen. Rutten gick då på grusvägar via Säm, Mosslanda och andra platser där Alf på ”mjölkaborden” bytte tomma mjölkkrukor mot fulla. Rörelsen växte successivt och när mjölkleveranserna var klara för dagen kördes även annat gods och kundkretsen växte sakta men säkert. Tids nog ökade uppdragen såpass att bilparken ökades och en chaufför anställdes.

Bild tagen av en drönare på huvudbyggnaden, där en del av gården och några lastbilar även syns.

1994 flyttade hela verksamheten till Ljung, till Vägverkets lokaler. De tre bröderna Sanfridsson, Göran, Mats och Torbjörn, tog över åkeriet och påbörjade därmed andra generationen i Sanfridssons Åkeri. Successivt har verksamheten utökats. Fastigheten inrymmer idag även Ljungs Foder, en butik som har artiklar till såväl stora som små jordbruk, samt till skog och trädgård.

Trots att Sanfridssons Åkeri fortsätter att växa, finns känslan av det lilla familjeföretaget fortfarande kvar. Och det är något som bröderna med sina anställda vill ska leva kvar oavsett företagets storlek.

årets företagare 2001

”Sanfridssons Åkeri AB har genom en balanserad och målmedveten expansion, stegvis utvecklats från ett landsbygdsföretag med begränsad verksamhet till ett modernt serviceföretag med riksomfattande transporter. Företaget kännetecknas av god serviceanda och omtanke gentemot sina kunder. Ledningens förmåga till samordning, överblick och samarbete har varit och är grunden för detta familjeföretags tillväxtförmåga och framgång.”

Läs om våra certifieringar och villkor

Läs om våra certifieringar
och villkor