Policy 4

certifiering och villkor

certifiering
och villkor

Miljö och kvalitet

Vi följer ledningssystemsstandard ISO 9001 för miljöledning, och ISO 14001 för kvalitetsledning och är certifierade via Scandinavian Business Certification, sbcert.

Fair transport

Vi följer ledningssystemsstandard ISO 9001 för miljöledning, och ISO 14001 för kvalitetsledning och är certifierade via Scandinavian Business Certification, sbcert.

alltrans 2007

Sanfridssons Åkeri har avtal med Transportföretagen (Biltrafikens Arbetsgivarförbund) och är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Vi är försäkrade genom Länsförsäkringar och följer transportvillkoren enligt ALLTRANS 2007, vilket är bestämmelser för åkerinäringen framtagna av Sveriges Åkeriföretag.

Vi är i branchen sedan 1961

Vi är i branchen
sedan 1961